Zrušenie zmluvy formou vrátenia tovaru do 14 dní od obdržania zásielky.

Poškodený tovar predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený takýto tovar vrátiť a za tento tovar žiadať vrátenie peňazí.

Na vrátenie tovaru je potrebné splniť tieto podmienky.

- Vrátený tovar musí byť kompletný

- Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale, s visačkami, štítkami a pod.

- Tovar nesmie byť poškodený a použitý

- Balíky s tovarom na vrátenie zaslané na dobierku nepreberáme!

- Zákazník je povinný zabaliť tovar tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Predajca nieje povinný prijať žiadosť o vrátenie tovaru, ak je tovar poškodený.

- V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

- Predávajúci si vyhradzuje právo vrátený tovar po dôkladnom posúdení neprevziať. V prípade neprevzatia vráteného tovaru predávajúcim bude tovar odoslaný späť kupujúcemu na dobierku.

Vážený zákazníci dovoľujeme si Vás však upozorniť že zásielky je vhodné poslať min. ako doporučený poistený list. Výber a voľba dopravy/ poistenia je ponechaná na Vás.

Ako postupovať pri vrátení tovaru formou zrušenia zmluvy:

1. Vyplňte svoje údaje a následne vytlačte generovaný dokument

2. Dokument vytlačte a podpíšte

3. Vyplnený formulár nám zašlite spolu s priloženou kópiou faktúry a tovarom ktorý vraciate.

4. Tovar zasielate späť na adresu ModneVeci s.r.o, Hlavná 226, 065 33 Veľký Lipník

5. Po obdržaní a kontrole tovaru vám peniaze vrátime na vami požadované číslo účtu do 14 dní v zmysle našich obchodných podmienok.

6. Všetky zásielky ktoré nebudú vrátené v pôvodnom obale nebudú akceptované ako výmena alebo vrátenie tovaru a teda nebudú prevzaté.

Ďakujeme za pochopenie.

 

V prípade ak chcete odstúpiť od zmluvy, prosím prečítajte si obchodné podmienky stránky Versabe.sk.

 

back to top